Населення – ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Розділ 5
РЕГІОНИ СВІТУ

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ 5.1.2. Населення
Упродовж століть населення з Європи емігрувало до інших частин земної кулі. Нині, навпаки, до Європи прибувають вихідці з інших регіонів, у Західній Європі налічується 12-13 млн. іноземних працівників.
Більша частина європейських народів (їх кілька десятків) належить до індоєвропейської сім’ї. Поряд з мононаціональними у Європі є країни з розмаїтим національним складом. У Європі найвищий на планеті рівень урбанізації – у містах проживає 70, а подекуди і більше відсотків населення. В Європі є чимало мегаполісів (злиттів великих міст). Автомобіль та інші види транспорту сприяли субурбанізації – відпливу населення з центрів міських агломерацій до приміських територій (suburb у перекладі з англ. – передмістя).
У Європі співіснують різні світові релігії, але загальні закономірності такі: на півночі переважає протестантство, на півдні – католицизм, у центрі – католицизм і протестантство представлені однаковою мірою, на сході – православна віра.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Населення – ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ - Довідник з економіки


Населення – ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД КРАЇН ЄВРОПИ