Норма обов’язкових резервів банків

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Норма обов’язкових резервів банків – встановлене юридичним актом процентне відношення суми обов’язкових резервів, що утворюються за окремими статтями банківських пасивів, до обсягу зобов’язань за відповідними статтями.
Норма обов’язкових резервів банків