Норма обслуговування

Норма обслуговування (норма обслуживания) – Встановлена кількість одиниць об’єктів, які працівник або група працівників відповідної кваліфікації повинні обслуговувати в одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах.
Норма обслуговування