Округи санітарної охорони

Округи санітарної охорони – система організаційно-територіальних, санітарних, оздоровчих та правових заходів, спрямованих на зонування території земель оздоровчого призначення з метою охорони природних фізичних і хімічних властивостей земель та запобігання псуванню їх, забрудненню і виснаженню. О. с. о. поділяються на зону суворого режиму, зону обмеження і зону спостереження. В цих округах проводяться санітарно-оздоровчі та інші заходи, які забезпечують необхідний санітарний стан земель оздоровчого призначення, їх природних лікувальних

факторів та створення сприятливих умов для лікування, оздоровлення і відпочинку населення. В межах О. с. о. забороняються будь-які роботи, що можуть забруднювати грунти, воду, атмосферне повітря, заподіювати шкоду лісам та іншим зеленим насадженням чи призводять до розвитку ерозійних процесів і негативно впливають на природні лікувальні властивості і санітарний стан земель оздоровчого призначення. Зокрема, забороняється передавати земельні ділянки у власність і надавати їх у користування тим підприємствам, діяльність яких несумісна з охороною природних лікувальних властивостей та забезпеченням сприятливих умов для відпочинку людей.
Округи санітарної охорони