ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ -1) умови, за яких спостерігається найкраща життєздатність виду (пристосованість до екологічних чинників, здатність до розмноження, переважання в міжвидових взаємовідносинах тощо); 2) динамічно-балансове поєднання компонентів середовища, яке забезпечує в межах їхніх прир. цикл, коливань рівновагу в екосистемі.
ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ - Довідник з екології


ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ