ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ

Екологія – охорона природи

ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ -1) умови, за яких спостерігається найкраща життєздатність виду (пристосованість до екологічних чинників, здатність до розмноження, переважання в міжвидових взаємовідносинах тощо); 2) динамічно-балансове поєднання компонентів середовища, яке забезпечує в межах їхніх прир. цикл, коливань рівновагу в екосистемі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ - Довідник з екології


ОПТИМУМ ЕКОЛОГІЧНИЙ