ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ

Екологія – охорона природи

ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ – сукупність заходів, спрямованих на збереження природи Землі в стані, що відповідає еволюц. потребам сучасної біосфери та її живих організмів, включаючи людину, які не можуть існувати без відповідних параметрів прир. оточення.
ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЯ