Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582)

Тема. Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582).

Мета. Ознайомити учнів із поняттями “площа фігури”, “квадратний сантиметр”; закріплювати вміння учнів знаходити значення виразів на сумісні дії; вчити розв’язувати задачі на спільну роботу.

Обладнання. Таблиця “Площа фігури”; схеми задач; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція та закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

А)

Назвати результати обчислення виразів (№ 574).

(Відповідь: 675 414; 801 100; 3893; 1372; 1 кг 800 г; 0 см.)

Б) Пояснити, як знайти периметр прямокутника (№ 575).

2. Усні обчислення.

А) Гра “Ланцюжок”.

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582) (Відповідь: 100.)

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582) (Відповідь: 1000.)

Б) Обчислити.

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

В) Один оператор набирає на комп’ютері за день 20 сторінок, а другий – 30 сторінок. Скільки сторінок на комп’ютері наберуть обидва оператори за 6 днів, якщо працюватимуть разом? (Відповідь: 300 сторінок.)

Г)* Сашко був у таборі з 15 липня до 7 серпня включно. Скільки днів

був Сашко у таборі? (В липні 31 день.) (Сашко у липні не був у таборі  Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582) днів; 31 – 14 – 17 (дн.) – хлопчик був у таборі у липні; 17 + 7 = 24 (дн.) – всього був Сашко у таборі. Відповідь: 24 дні.)

3. Завдання для опитування учнів (диференційоване).

Задача. З автовокзалу в протилежних напрямках виїхали одночасно 2 автобуси. Через 5 годин відстань між ними була 650 км. Знайди швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого – 60 км/год.

№ 1 (для учнів із високим рівнем знань)

1) Прочитай задачу.

2) Розв’яжи задачу трьома діями з поясненням.

3) Подумай, як можна розв’язати цю задачу двома діями. Склади вираз за схемою:  Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

№ 2 (для учнів із достатнім рівнем знань)

1) Прочитай задачу.

2) Розглянь ілюстрацію до задачі.

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

3) Розв’яжи задачу діями з поясненням.

№ 3 (для учнів із середнім і початковим рівнем знань)

1) Прочитай задачу.

2) Розглянь ілюстрацію до задачі.

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

3) Розв’яжи задачу діями з поясненням.

Вказівка. В першій дії дізнайся, скільки кілометрів подолав перший автобус за 5 год.

Фізкультхвилинка.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

– На дошці накреслено три відрізки різної довжини. Треба порівняти їх за довжиною. Спочатку зробимо це на око, а потім виміряємо. Ми вміємо вимірювати, знаємо таку величину як довжина. Але є й інші величини.

– На дошці зображено два різних круги (зелений круг більший за червоний). Який із кругів займає на дошці більше місця? У такому випадку кажуть, що площа зеленого круга більша за площу червоного. Порівняємо також площі двох неоднакових квадратів. Порівняти площу двох кругів чи двох квадратів можна на око, іноді це роблять накладанням однієї фігури на іншу.

Площі різних фігур чи многокутників з різними сторонами порівнювати важче.

(Кожен учень одержує моделі прямокутників.)

– Спробуйте порівняти площі двох прямокутників зі сторонами 4 см і 9 см та 5 см і 7 см.

У ході обговорення відповідей учнів учитель звертає увагу на те, що обидва прямокутники поділено на однакові квадрати, і пропонує полічити їх. Порахувавши квадратики, можна точно сказати, що площа прямокутника зі сторонами 4 см і 9 см більша від площі прямокутника зі сторонами 5 см і 7 см.

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

– Ми порівняли площі двох прямокутників, поділивши їх на однакові квадрати.

2. Первинне закріплення за вправою № 577.

3. Ознайомлення учнів з одиницею площі – квадратним сантиметром за вправою № 578.

III. Розвиток математичних знань.

1. Фронтальна робота над задачею № 580.

На дошці записано план розв’язування задачі.

1) Скільки сторінок тексту набирає перший оператор за 1 день?

2) Скільки сторінок тексту набирає другий оператор за 1 день?

3) Скільки сторінок тексту набирають обидва оператори за 1 день?

4) За скільки днів обидва оператори наберуть 90 сторінок?

– До кожного питання плану виберіть дію. Запишіть розв’язання задачі окремими діями без письмового пояснення.

– Поясніть розв’язання задачі.

– Якщо перший оператор набирає 100 сторінок тексту за 5 днів, то за 1 день він набере сторінок у 5 разів менше. Треба 100 поділити на 5. Буде 20. Перший оператор набирає за 1 день 20 сторінок тексту.

Аналогічно знаходимо: 100 : 4 = 25 (ст.) тексту за 1 день набирає другий оператор. Число всіх сторінок тексту, які набирають оператори за 1 день, дорівнює сумі чисел 20 і 25. Буде 45. Обидва оператори наберуть 90 сторінок тексту за стільки днів, скільки разів число 45 вміщається в числі 90. Треба 90 : 45, буде 2. Обидва оператори наберуть 90 сторінок тексту за 2 дні.

2. Знаходження значень виразів.

А) Вправа № 576 (самостійно.)

(6 • 60 : 30 = 12

80 + 40 • 7 – 360

12 • 2 • 3 + 28 = 100

800 : (40 • 2) + 100= 110)

Б) Вправа № 579 (за варіантами).

Варіант 1 – перший рядок.

Варіант 2 – другий рядок.

(Відповідь: 40200; 665608; 164826.

810000; 15100; 31280.)

IV. Підсумок уроку.

– Про що ви дізналися на уроці?

– Що таке 1 см:?

– Скільки квадратних сантиметрів у фігурі?

 Ознайомлення з поняттям площа фігури. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576 582)

V. Домашнє завдання.

№№ 581, 582 (с. 95).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582) - Плани-конспекти уроків по математиці


Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу (№№ 576-582)