Панівне становище на ринку

Панівне становище на ринку – ситуація на ринку, за якої окреме підприємство (фірма, компанія) або кілька їх вирішальним чином впливають на купівлю – продаж окремого товару чи групи товарів, послуг, цінних паперів і, отже, контролюють ринок, впливаючи на обсяги продажу та ціни. П. с. на р. означає монополізацію (в т. ч. олігополізацію) цих ринків і досягається монополізацією великою компанією найпередовіших речових і особистих факторів виробництва або укладанням угод з іншими компаніями про поділ ринків збуту та ін. (див. Монополія), а також

встановленням природної монополії завдяки державній підтримці великих підприємств та ін. П. с. на р. по-різному визначається національним антитрестівським законодавством. Так, у ФРН становище компанії на ринку вважається панівним, якщо за загального обсягу продажу понад 250 млн евро її частка на ринку становить не менше третини продажу певного товару або послуги; для трьох і менше компаній – не менше 50%; для п’яти і менше – не менше 2/3 річного продажу цих товарів. П. с. на р. також визначається щодо
певної території, терміну. У разі виявлення такого становища асоціації виробників або експортерів чи імпортерів у розвинених країнах світу подають позов до компанії або кількох компаній за порушення антитрестівського законодавства; якщо П. с. на р. загрожує інтересам національної економіки, держава ініціює “публічний позов”.
Панівне становище на ринку