Плани директивні

Плани директивні (планы директивные) – плани, які після затвердження набувають сили закону і підлягають обов’язковому виконанню.
Плани директивні