Інвентаризаційний курс

Інвентаризаційний курс – курс, за яким валютні цінності (золото, валюта, цінні папери та ін.) враховують у балансі.
Інвентаризаційний курс