Мандат дивідендний

Мандат дивідендний – наказ акціонера англійської акціонерної компанії виплатити дивіденд третій особі або переказати його на банківський рахунок.
Мандат дивідендний