Бритва Оккама

“Бритва Оккама” – принцип, згідно з яким простішим теоріям слід надавати перевагу перед складними, якщо ті й ті однаково узгоджуються з емпіричними, дослідницькими даними; необхідність усунення із науки всіх понять, які не є інтуїтивно очевидними і не піддаються перевірці на практиці.
Бритва Оккама