Організація громадська

Організація громадська – об’єднання громадян на основі спільності їх економічних, соціальних, політичних, правових, національних, культурних та інших форм суспільних інтересів з метою їх задоволення або захисту. До основних ознак О. г. належать стабільність їх складу, наявність спільної мети, органів управління, орієнтація на активну діяльність, наявність програми, статуту та ін. Своєю чергою, О. г. можуть об’єднуватись у спілки, союзи, блоки тощо на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівнях. До найпоширеніших О. г. за типами інтересів належать профспілки, наукові товариства, союзи підприємців – як вид професійних організацій; партії, спілки молоді та ін. – соціальні організації; науково-дослідні, проектно-конструкторські тощо – науково-виробничі організації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Організація громадська - Економічний словник


Організація громадська