Нарощування дисконту

Нарощування дисконту – щорічне збільшення балансової вартості облігацій, придбаних за ціною, нижчою від номінальної.
Нарощування дисконту