Соціальна група

Соціальна група – сукупність людей і трудових колективів, які виконують суспільно необхідну функцію в суспільному поділі праці, об’єднані спільними інтересами, необхідністю задоволення особистих, колективних, загальних потреб, а також відповідними цінностями і виступають колективними суб’єктами соціальних зв’язків і відносин. Поняття “С. г.” охоплює будь-яке соціальне об’єднання людей, починаючи від сім’ї, трудового колективу і закінчуючи соціальною верствою, класом і нацією. Вперше визначення С. г. сформулював англійський

економіст Т. Гоббс, який розглядав її як певну кількість людей, об’єднаних спільними інтересами або спільною справою. Поняття “С. г.” також може стосуватися територіальних, релігійних, демографічних та інших спільнот. Основними системотворчими елементами С. г. є інтереси (як взаємодія індивідуальних, колективних і спільних для певної групи інтересів), в основі яких лежать відповідні потреби, виконання спільних функцій і видів діяльності та їх роль як колективних суб’єктів соціальних зв’язків і відносин. Усе це передбачає домінування єдності між членами С. г.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Соціальна група - Економічний словник


Соціальна група