Коефіцієнт повних витрат праці

Коефіцієнт повних витрат праці – показник, який характеризує витрати живої та уречевленої праці в певній галузі й опосередковано в інших галузях, пов’язаних із суспільним поділом праці.
Коефіцієнт повних витрат праці