Поняття про гормони. Механізм дії гормонів

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Поняття про гормони. Механізм дії гормонів

Гормон (гормони) – сигнальні хімічні речовини, такі, що виділяються ендокринними залозами, безпосередньо в крові що спричиняють складну і багатогранну дію на організм в цілому або на певні органи і тканини-мішені. Існують і інші визначення, згідно з якими трактування поняття гормон ширша: “хімічні речовини, тіла, що виробляються клітинами, і що впливають на клітини інших частин тіла”. Гормони служать гуморальними

(переносимими з кров’ю) регуляторами певних процесів в певних органах і системах.

Механізми дії

Механізми дії гормонів можуть бути різними. Одну з груп складають гормони, які з’єднуються з рецепторами, що знаходяться усередині кліток, – як правило, в цитоплазмі. До них відносяться гормони з ліпофільними властивостями – наприклад, стероїдні гормони (статеві, глюко – і мінералокортикоїди), а також гормони щитовидної залози. Будучи жиророзчинними, ці гормони легко проникають через клітинну мембрану і починають взаємодіяти з рецепторами в цитоплазмі або ядрі. Вони слабо розчинні у воді,

при транспорті по крові зв’язуються з білками-носіями.

Більшість інших гормонів характеризуються трьома особливостями:

-вони розчиняються у воді;

-не зв’язуються з білками носіїв;

-починають гормональний процес, як тільки з’єднуються з рецептором, який може знаходитися в ядрі клітки, її цитоплазмі або розташовуватися на поверхні плазматичної мембрани.

У механізмі дії гормон-рецепторного комплексу таких гормонів обов’язково беруть участь посередники, які індукують відповідь клітини. Найбільш важливі з таких посередників – цамф (циклічний аденозінмонофосфат), інозітолтрифосфат, іони кальцію.

Виконавши своє завдання, гормони або розщеплюються в клітинах-мішенях, або в крові, або транспортуються в печінку, де розщеплюються, або, нарешті, видаляються з організму в основному з сечею (наприклад, адреналін).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Поняття про гормони. Механізм дії гормонів - Довідник з біології


Поняття про гормони. Механізм дії гормонів