ПОПУЛЯЦІЯ, СТАТЕВА СТРУКТУРА

Екологія – охорона природи

ПОПУЛЯЦІЯ, СТАТЕВА СТРУКТУРА – співвідношення особин різної статі в популяціях роздільностатевих організмів. Розрізняють первинну структуру – в момент запліднення, коли генетично визначається стать організму; вторинну – співвідношення новонароджених організмів різної статі; третинну структуру – співвідношення статевозрілих організмів різної статі. Частіше під статевою структурою популяції розуміють її третинну структуру.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ПОПУЛЯЦІЯ, СТАТЕВА СТРУКТУРА - Довідник з екології


ПОПУЛЯЦІЯ, СТАТЕВА СТРУКТУРА