ПРАВОПИС

Мета:

– навчальна: повторити й закріпити знання семикласників про дієслово, його морфологічні ознаки; сприяти зміцненню навичок змінювати дієслова теперішнього часу, правопису дієслів, що закінчуються на – ться, – шся, знаходити й пояснювати орфограми;

– розвивальна: розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, конструювати мовні явища, відтворювати деформоване висловлювання, що містить дієслова на – ться, – шся;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати

в семикласників найкращі моральні цінності.

Правопис: правопис – ться, – шся в кінці дієслів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: засвоєння найуживаніших фразеологізмів (зокрема прислів’їв і приказок).

– Фонетика. Орфоепія: вимова дієслів на – ться, – шся.

– Текст. Риторичний аспект: складання висловлювань.

Міжпредметні зв’язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг

уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Дослідження-відновлення

Відновити прислів’я: вставити потрібні за змістом дієслова на – ться, – шся. Записати речення. Визначити дієвідміну дієслів та інші морфологічні ознаки. 1. Не плюй у криницю, бо… і тобі води…. 2. Як…, так і спатимеш. 3. Силуваним конем… 4. Зло, причинене чужому теляті, … на твоїй корові. 5. Людина людиною…, а дерево – землею. 6. Держись за гриву, бо за хвіст… 7. У ноги…, а за п’яти кусає (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя: 1. Не плюй у криницю, бо прийдеться і тобі води напиться. 2. Як постелешся, так і спатимеш. 3. Силуваним конем не доробишся. 4. Зло, причинене чужому теляті, окотиться на твоїй корові. 5. Людина людиною тримається, а дерево – землею. 6. Держись за гриву, бо за хвіст не вдержишся. 7. У ноги кланяється, а за п’яти кусає.

> Прочитати дієслова на – ться, – шся, дотримуючи орфоепічних норм. Попереджувальний диктант

> Записати під диктовку текст. Пояснити правопис дієслів на – ться, – шся. Кістяне поле стелиться на всі боки скатертиною ніжної озимини. Повертаєшся до села, і світять тобі кетяги калини на сільській околиці. Не пригасають і тоді, коли гурт розходиться по хатах.

З приходом зими всі пам’ятають про калину. Красуються вогники червоних кетягів. Зірвеш одну ягоду, другу. Скривишся, але потім посміхнешся від такого цілющого смаку! (За Є. Гуцалом)

Колективна робота над текстом

> Прочитати текст. Визначити жанр висловлювання, стильову належність, тему й основну думку.

Оля й Ліда пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчата вже закінчили обідати, недалеко від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля й Ліда сиділи, боячись поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки в газету, загорнула й поклала в сумку.

– Навіщо ти зібрала сміття? – запитала Оля. – Це ж у лісі… Ніхто не бачить (Б. Сухомлинський).

> Що відповіла Ліда на запитання Олі?

> Виписати виділені дієслова. Утворити від них форми другої особи однини, третьої особи множини теперішнього або майбутнього часу. Пояснити вживання м’якого знака в утворених дієсловах.

Лексико-фонетична п’ятихвилинка

> Уписати в горизонтальні рядки дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу, інфінітиви яких мають таке лексичне значення.

1. Проводити час за яким-небудь заняттям, що служить для розваги, відпочинку. 2. Швидко пересуватися. 3. Спрямовувати погляд, прагнучи побачити когось. 4. Доводити до сухого стану, робити сухим. 5. Радіти, показуючи це на обличчі.

 ПРАВОПИС

Ключ: 1. Граєшся. 2. Несешся. 3. Дивишся. 4. Сушишся. 5. Смієшся.

Ти – редактор

> Прочитати висловлювання. Знайти помилки, обгрунтувати свій вибір, записати правильний варіант, підкреслюючи вивчені орфограми.

1. Мудрим ніхто неродиця. 2. Гідність людини визначаєця її вчинками. 3. Счасття не в хмарах ховається, а працею здобуваєцья. 4. Як дитина бігає і грайецья, то й здоровя усміхайеця.

Тестове завдання

1. Знайти речення, у якому правильно вжито м’який знак у дієслові.

А Не доб’єшся від тебе слова.

Б Вона поневіряється своїм батьком.

В Здаєця, гори перевертав би.

Г Як розженетьця Кожум’яка.

2. Позначте рядок дієслів, у яких замість пропусків треба вжити знак м’якшення.

А Косит..ся, винос..ся, умиваєт..ся.

Б Смієш..ся, піднос..ся, умиваєт..ся.

В Купаєш..ся, робит..ся, не спит..ся.

Г Зростаєш.., умиваєш..ся, варит..ся.

Ключ: 1-Б, 2-А.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати й записати 4-5 народних висловів на морально-етичну тему з дієсловами на – ться, – шся. Записати дієслова фонетичною транскрипцією.
ПРАВОПИС