Реверсія

Реверсія – 1) повернення майна його початковому власнику; 2) тимчасове передання кредитору цінностей для забезпечення кредиту, зобов’язань, що повертаються після сплати кредиту.
Реверсія