Соціальна роль

Соціальна роль – комплекс основних вимог, які висуває суспільство до індивідів, які займають певне соціальне становище в системі суспільних відносин, а також їх очікувана поведінка. Така роль є соціальною характеристикою особистості. Залежно від цих вимог формуються обов’язкові, бажані та можливі норми поведінки індивіда.
Соціальна роль