Співвідношення між коефіцієнтами лінійного та об’ємного розширення – Теплота й молекулярна фізика

6. Теплота й молекулярна фізика

6.9. Співвідношення між коефіцієнтами лінійного та об’ємного розширення

β = 3а.
Співвідношення між коефіцієнтами лінійного та об’ємного розширення – Теплота й молекулярна фізика