Страхові збитки

Страхові збитки – матеріальні збитки, заподіяні страхувальнику внаслідок настання страхового випадку. Такі збитки є вартісною оцінкою витрат застрахованого.
Страхові збитки