Таблиці рішень

Таблиці рішень (таблицы решений) – таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних підприємницьких дій залежно від вихідних параметрів роботи.
Таблиці рішень