Темпи приросту

Темпи приросту – відношення абсолютного приросту показника до іншого показника, що приймається за базу порівняння. Здебільшого Т. п. визначають як відношення кожного абсолютного приросту показника до попереднього його значення. Водночас Т. п. можуть бути розраховані стосовно іншого рівня, взятого за основу порівняння.
Темпи приросту