Техніки впливу: від пропаганди до промивання мозків – Дж. Браун

Паблик рилейшнз

Дж. Браун

Техніки впливу: від пропаганди до промивання мозків

(із книги: Brown J. A. C. Techniques of persuasion: from propaganda to brainwashing. – Harmondsworth, 1963)

(уривок)

Фундаментальний механізм, який використовується в усіх формах пропаганди, полягає в сугестії, яку можна визначити як спробу переконати інших у прийнятті конкретних уявлень без надання самоочевидних чи логічних підстав для їх прийняття, незалежно від того, є вони чи ні. Дослідження показують, що сугестивність зростає у віці від чотирьох до семи – восьми років, тоді вона

досягає максимуму, і потім з віком поступово падає. Це спостереження дозволяє припустити, що: а) вона виникає з появою мови, здатності до спілкування і є об’єктом спілкування, і б) вона набирає емоційної сили з підкоренням батьківському авторитету. Безумовне прийняття слів батьків, як вони є, в ці роки і зростаюча імунізація проти порівняно легкої навіюваності спостерігається неоднаковою мірою, коли дитина виявляє, що її батьки не є всезнаючими чи всемогутніми. З віком ідеї і реакції стають більш фіксованими, і людина вибудовує досить складну систему уявлень, яка стає основою для її дій і зможе захищати
її від атак. Тим самим сугестія, хоча і є могутньою зброєю, може бути ефективною тільки тоді, коли пропагандист може створити враження, що він діє відповідно до уявлень того, на кого впливає. Або тоді, коли сугестія, яку він виробляє, є поверхневою і не становить загрози для переконань аудиторії.

Нижче викладені деякі специфічні прийоми, що використовуються в пропаганді, і необхідно підкреслити, що більшість із них наслідують те, чому середня людина віддає перевагу (тобто більшість хочуть відчувати, що питання швидше прості, ніж складні, хочуть, щоб їхні упередження підтверджувалися, хочуть відчувати, що вони “належать”, у той час як інші – ні, і потребують вказівки на ворога, щоб звинуватити його в своему розчаруванні). У такому разі пропагандист здебільшого виявить, що його пропозиції впали на плідний грунт, якщо він передає своє повідомлення, беручи до уваги побутуючі відносини та інтелектуальний рівень своєї аудиторії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Техніки впливу: від пропаганди до промивання мозків – Дж. Браун - PR


Техніки впливу: від пропаганди до промивання мозків – Дж. Браун