Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи

СИСТЕМА “ПРИРОДА – НАСЕЛЕННЯ – ГОСПОДАРСТВО”

ТЕМА 3 ТЕХНОГЕНЕЗ І ЕКОНОМІКА

§ 15.Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи

– Сутність і склад техносфери. Діяльність людської цивілізації привела до появи нової глобальної матеріальної системи (сфери) штучно створених об’єктів, яку іменують техносферою. Техносферу можна розглядати як частину ноосфери, трансформованої під впливом техногенної діяльності людини. У генетичній схемі геосфери Землі техносфера є наймолодшою

її складовою частиною. Оскільки найстарша літосфера зародилася близько 4-5 млрд років тому, то вік техносфери становить усього 180-200 років. Нинішній етап розвитку техносфери охоплює індустріально-технічний прогрес розвитку людства (див. § 4).

Існують інші назви цієї частини геосфери, зокрема антропосфера. Техносферу визначають як планетарний простір, який перебуває під впливом інструментальної і технічної виробничої діяльності людей і зайнятий продуктами цієї діяльності. Оскільки техносфера і біосфера взаємопов’язані, то їхню сукупність називають екосферою (Л. Кол, 1958). Під екосферою розуміють

сукупність усього живого на Землі разом з його оточенням і ресурсами.

Елементи техносфери простежуються на десятки і сотні тисяч кілометрів у навколоземному просторі за рахунок поширення радіохвиль, орбіт штучних супутників Землі та інших планет, в атмосфері постійно переміщуються тисячі літальних апаратів, на поверхні Землі поширені простори окультурених і штучно створених ландшафтів, населених пунктів, споруд, транспортних комунікацій; із земних надр видобуваються сотні мільярдів тонн корисних копалин, утворюються велетенські площі, зайняті промисловими та побутовими відходами; техногенними системами викидаються сотні мільярдів тонн газових, аерозольних, енергетичних викидів, скидаються десятки мільярдів тонн рідких стоків. Природна гідросфера, атмосфера, літосфера, біосфера насичені тисячами штучно створених об’єктів.

– Тенденції змін довкілля. На основі розвитку сучасних екологічних і соціально-економічних ситуацій у світі В. Данилов-Данильян та інші вчені прогнозують такі тенденції змін довкілля під впливом техногенної діяльності на наступні 30 років:

– зростання споживання первинної біологічної продукції на 80-85 % на суходолі;

– прискорене збільшення концентрації СО2 і СН4 унаслідок знищення біоти;

– значний приріст кількості парникових газів;

– скорочення потужності озонового екрану на 1-2 % щороку;

– скорочення площ лісів зі швидкістю від 177 до 180 тис. км2/рік (у тропіках до 9-11 млн км2 при одночасному скороченні площі лісів і в помірних широтах);

– зростання площі пустель;

– посилення ерозії сільськогосподарських земель;

– збільшення обсягів стічних вод і кількості забруднювачів;

– виснаження водних запасів суходолу;

– деградація і зникнення видів біоти;

– погіршення природних умов життя людей;

– збільшення кількості генетичних хвороб;

– зростання дефіциту харчових продуктів.

Аргументи і факти

У 1650 р. чисельність населення Землі становила близько 500 млн осіб; упродовж наступних 200 років вона збільшилась удвічі, ще раз удвічі зросла вже впродовж наступних 80 років, у 1975 році досягла 4 млрд осіб, в 1999 р. перевищила 6 млрд, у 2009 році склала близько 6,8 млрд осіб. Чисельність населення Землі нині вже така, що якби людей рівномірно розподілили на поверхні планети, то відстань між ними становила б лише 300 м. Щохвилини населення нашої планети збільшується на 172 людини. Це означає: щотижня до населення Землі додається 1,7 млн осіб – стільки, скільки тепер проживає у таких містах України, як Вінниця, Запоріжжя і Житомир взятих разом.

– Нині під загрозою зникнення на Землі опинилося близько 30 тис. видів вищих судинних рослин і близько 150 тис. видів тварин. Щодня на планеті зникає декілька видів тварин, а щотижня мінімум один вид рослин.

– Понад 6 млн га земель щороку деградують і перетворюються на пустелю.

– Кількість людей, які споживають забруднену воду, досягла 1,5 млрд осіб і продовжує зростати. Причинами дефіциту і нестачі прісних вод є надмірне водоспоживання (пересічний європеєць витрачає 500 л прісної води на добу, а центральноафриканець – 8 л); забруднення поверхневих і підземних вод; скорочення водності річок і запасів підземних вод. У 2100 році можуть бути вичерпані запаси прісної води.

ВИСНОВКИ

1. Техносфера є наймолодшою геосферою Землі, однак її вплив на природні процеси і компоненти природи є наймасштабнішим і найнепередбачуванішим.

2. В результаті техногенного впливу на біосферу Землі простежуються несприятливі тенденції глобальних змін природних процесів і компонентів природи, які проявляються у порушенні теплового балансу, зміні ланок колообігу речовин, забрудненні природи, деградації її компонентів, формуванні антропогенних ландшафтів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи - Екологія


Техносфера, її склад. Роль техносфери на сучасному етапі розвитку суспільства і природи