Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

ТРИШАРОВІ ТВАРИНИ. ЧЕРВИ

УРОК № 18

Тема. Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

Мета: ознайомити учнів із загальною характеристикою кільчастих червів, показати їхню різноманітність, провести лабораторну роботу із вивчення зовнішньої будови й характеру рухів кільчастих червів.

Обладнання й матеріали: підручник [1], зошити [2], [3], фотографії, малюнки, плакати, схеми, що дозволяють ілюструвати

особливості будови й життєдіяльності кільчастих червів і їхню різноманітність (обладнання й матеріали для лабораторної роботи проставлені в тексті самої лабораторної).

Базові поняття й терміни: Кільчасті черви, малощетинкові черви, багатощетинкові черви, п’явки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє в зошиті [2] наявність виконаної лабораторної роботи № 4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника). Запитує,

що залишилося незрозумілим, чи були труднощі в її виконанні, відповідає на питання школярів.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації

Ви, ймовірно, бачили дощових черв’яків, які в дощ з’являються на асфальті й гинуть. Як ви думаєте, із чим пов’язана така ситуація?

Розповідь учителя з елементами бесіди

1. Загальна характеристика типу Кільчасті черви

Можливо, школярі знають правильну відповідь на запитання, поставлене на початку уроку: дощові черв’яки живуть у землі, в якій викопують довгі трубчасті ходи, уночі виходять на поверхню землі, у холод і посуху йдуть глибоко в землю, а після сильних дощів через відсутність кисню змушені підніматися на поверхню (асфальт заважає їм повернутися назад).

Але дощовий черв’як – це лише один вид з 9 тисяч представників типу Кільчасті черви.

Кільчасті черви (кільчаки) – це морські, прісноводні й грунтові тварини, що мають більш складну організацію, ніж плоскі й круглі черви. Це в першу чергу стосується морських багатощетинкових червів, які є вузловою групою в еволюції вищих безхребетних: від їхніх древніх предків пішли молюски й членистоногі.

До найважливіших прогресивних рис будови кільчастих червів належать такі:

1. Тіло складається із численних (5-800) сегментів (кілець). Сегментація виражається не тільки в зовнішній, але й у внутрішній організації, у повторюваності багатьох внутрішніх органів, що підвищує виживання тварини при частковому пошкодженні тіла.

2. Групи подібних за будовою й функціями сегментів у багатощетинкових червів об’єднані у відділи тіла – головний, тулубний та анальну лопать. Головний відділ утворився шляхом злиття декількох передніх сегментів. У малощетинкових червів сегментація тіла однорідна.

3. Порожнина тіла вторинна або целом, вистелений целомним епітелієм. У кожному сегменті целом представлений двома ізольованими мішками, заповненими целомною рідиною.

4. Шкірно-м’язовий мішок складається з тонкої еластичної кутикули, розташованого під нею одношарового епітелію й двох м’язових шарів: зовнішнього – кільцевого і внутрішнього – сильно розвинутого поздовжнього.

5. Перші спеціалізовані органи руху – параподії – це бічні дволопатні вирости стінок тіла тулубних сегментів, у які заходить целом. Обидві лопаті (спинна й черевна) мають більшу або меншу кількість щетинок.

6. У малощетинкових червів иараподії відсутні, є лише пучки з нечисленними щетинками.

7. У травній системі, що має три відділи, передня кишка сильно диференційована на ряд органів (рот, глотку, стравохід, воло, шлунок).

8. Уперше розвинена замкнута кровоносна система. Вона складається з великих поздовжніх спинної та черевної судин, з’єднаних у кожному сегменті кільцевими судинами. Рух крові здійснюється за рахунок перекачувальної діяльності скорочувальних ділянок спинної, рідше кільцевих судин. У плазмі крові утримуються дихальні пігменти, близькі до гемоглобіну, завдяки яким кільчаки заселили місця із різним вмістом кисню.

9. Органи дихання у багатоіцетинкових червів – зябра; це тонкостінні листоподібні, пір’ясті або рунисті зовнішні вирости частини спинних лопатей параподії, пронизані кровоносними судинами. Малощетинкові черви дихають усією поверхнею тіла.

10. Органи виділення – попарно розташовані в кожному сегменті метанефридії, що виводять кінцеві продукти життєдіяльності з порожнинної рідини. Лійка метанефридія перебуває в целомі одного сегмента, а йдучий від неї короткий канаЛець відкривається назовні в наступному сегменті.

11. Нервова система гангліонарного типу. Вона складається з парних надглоткових і підглоткових гангліїв, з’єднаних нервовими стовбурами у навкологлоткове нервове кільце, і багатьох пар гангліїв черевного нервового ланцюжка, по одній парі в кожному сегменті. Органи чуття різноманітні: зору (у багатоіцетинкових червів), дотику, хімічного чуття, рівноваги.

12. Переважна більшість кільчаків – роздільностатеві тварини, рідше гермафродити. Розвиток з метаморфозом (у багатощетинкових червів) або прямий у малощетинкових червів, п’явок). Деякі види кільчаків, крім статевого, розмножуються й безстатевим способом (фрагментацією тіла з наступною регенерацією відсутніх частин).

Тип Кільчасті черви підрозділяється на три класи – Багатощетинко ві, Малощетинкові й П’явки.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів

Робота з підручником

Школярі працюють із. малюнками на с. 75, ознайомлюючись із зовнішньою й внутрішньою будовою кільчастих червів. Потім вони читають текст про будову дощового черв’яка на с. 74-76.

Перевірити свої знання учні можуть, відповівши на запитання 2-4 на с. 76.

V. Самостійна робота учнів

У зошиті [2], або [3, вкладиш, с. 5] учні виконують лабораторну роботу № 4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника).

Потім учні ознайомлюються з рубрикою “Запам’ятайте найважливіше” на с. 76, при необхідності записують висновки в зошит.

VI. Підсумки уроку

Школярі самостійно підбивають підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, яких вони набули в процесі цього уроку.

VII. Домашнє завдання

У підручнику [1] прочитати § 18, відповісти на запитання 1, 5, 6 після параграфа на с. 76.

У зошиті [3, с. 26-27] виконати завдання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника) - Плани-конспекти уроків по біології


Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів” (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)