УГРУПОВАННЯ

Екологія – охорона природи

УГРУПОВАННЯ – сукупність видів, об’єднаних між собою певними взаємообов’язками, певною територією проживання і впливом комплексу умов існування.

Можуть розглядатись окремо рослинні У., або фітоценози, і У. тварин, або зооценози.
УГРУПОВАННЯ