Українська наукова школа фізичної економії

Українська наукова школа фізичної економії – школа, представники якої намагаються довести пріоритетність законів природи в економічному житті і фізичної економії як основної складової економічних знань. Ці ідеї різною мірою намагались обгрунтувати С. Подолинський, В. Вернадський, а розпочався їх розвиток з учення фізіократів (див. Фізіократи). Так, головною ідеєю вчення Подолинського були “спроби узгодити додаткову працю з фізичними теоріями”, а найважливішим важелем впливу людини на енергетичні потоки він вважав відношення людської

праці до розподілу енергії. Першим типом такого впливу є сприятливе ставлення, завдяки якому відбувається збільшення енергії на земній поверхні; другим типом – несприятливе, внаслідок якого відбувається розкрадання енергії (під час війн, виробництва предметів розкоші, непродуктивного споживання та ін.). Намагаючись знайти у природничо-науковій сфері докази на користь правильності соціалізму, Подолинський водночас некоректно пояснював походження додаткової вартості явищами фотосинтезу
і стверджував, що праця людини не створює ні матерії, ні енергії. На відміну від нього, Вернадський вважав, що людина власною працею створює передусім знаряддя праці, є суб’єктом ноосферної діяльності, що інтелектуальна діяльність є пріоритетною у суспільно-економічному розвитку, а людський розум і наука разом із землею передують праці і капіталу як факторам розвитку. Крім того, він стверджував, що філософія економіки сприятиме поверненню людини у природне та космічне середовище, а окремими галузями економічної науки повинна стати “економіка біосфери” та ін.
Українська наукова школа фізичної економії