УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

Урок 42. УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ

Мета: вдосконалювати вміння учнів відмінювати іменники у множині; ознайомити із закінченням іменників у місцевому відмінку множини; формувати вміння й навички правильного використання форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по; розвивати увагу, спостережливість; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до мови.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 146 (3), с.

76)

2. Гра “Хто швидше?”

– Поставте іменники у родовий відмінок множини.

Клас, школа, сніг, звір, дощ, книжка, дорога, змій, пальто, гривня, учень.

– Що ви можете розповісти про правопис закінчень у родовому відмінку множини?

3. Каліграфічна хвилинка

– Вгору ріжки підіймає

І в дорогу вирушає,

Їздить тільки у містах,

В будні дні і по святах.

(Тролейбус)

– У місті він по рейках ходить,

Він народ з роботи возить!

На дорозі не зівай,

Їде часто тут…

(трамвай).

Відгадайте загадки.

– Запишіть каліграфічно.

Тт Тт тр тра тро рам лейб

Трамвай і тролейбус – наземні види транспорту.

– Яких правил поведінки слід дотримувати у транспорті?

4. “Мозковий штурм”

– Що таке іменник?

– Як змінюються іменники?

– Що є початковою формою іменників?

– Які чергування приголосних і голосних відбуваються при відмінюванні іменників в однині?

– Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення? Наведіть приклади.

– У яких відмінкових формах іменників відбувається подовження кінцевих приголосних звуків основи?

– Які закінчення мають іменники в називному відмінку множини?

– Визначте основу і закінчення у слові солов’ї.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми пригадаємо, у якому відмінку іменники вживаються без прийменників, у якому – тільки з прийменниками, навчимося правильно вживати прийменники з іменниками, а також засвоїмо літературну форму іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

– Що ви можете розповісти про прийменники? (Належать до службових частин мови, не називають предметів, ознак, дій і станів, не мають коренів та інших частин слів, виконують тільки синтаксичні функції – поєднують слова, не є самостійними членами речення.)

– Наведіть приклади прийменників.

– Що ви можете розповісти про правопис прийменників?

2. Усне виконання вправи 147 (с. 77)

– Прочитайте текст.

– До якого типу текстів він належить?

– Що нового дізналися з цього тексту?

– Поміркуйте, чи в кожному відмінку можливе використання прийменників.

– Звірте свої спостереження із правилом на с. 77 підручника.

– Чи правильні висновки ви зробили?

3. Засвоєння теоретичного матеріалу. Вправа 148 (с. 77-78)

– Читання тексту учнями, добирання заголовка.

– Списування з граматичним завданням.

– Прочитайте речення із потрібними за змістом прийменниками.

– У яких відмінках іменники вживаються з прийменниками?

– Яке словосполучення з іменником місто ви склали?

– Які споріднені слова можна дібрати до іменника похід?

4. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Правопис закінчень іменників у місцевому відмінку множини

– Порівняй (таблиця, с. 78).

– Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини в українській мові?

– Які помилки можуть траплятися під впливом російської мови?

– Виконання вправи 149 (с. 78-79).

Ознайомлення з текстом вправи.

– Про які види транспорту йдеться у вправі?

– На якому виді транспорту ви любите подорожувати?

– Що слід знати, щоб правильно написати іменники в місцевому відмінку множини?

– Спишіть текст, виконавши третє і четверте завдання до вправи. Висновок. У місцевому відмінку множини іменники з прийменником по мають закінчення-ах, – ях.

2. Робота в парах

– Запишіть повні відповіді на запитання, використовуючи іменники, подані в дужках, і потрібні прийменники.

– Визначте відмінок цих іменників у реченнях.

– Де знаходить знання людина? (Книга)

– Де росте велика верба? (Річка)

– Де пташка звила гніздо? (Кущі)

– Звідки діти принесли гриби? (Ліс)

– 3 чого виготовляють сир і сметану? (Молоко)

– До чого пристосувались кактуси? (Спека)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Які закінчення мають іменники у місцевому відмінку множини?

– Продовжіть речення.

– Я навчився…

– Я запам’ятав…

– Я вмію…

– Я знаю…

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 150, с. 79.
УЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ В РІЗНИХ ВІДМІНКАХ