ХЕМОТРОФИ

Екологія – охорона природи

ХЕМОТРОФИ, хемосинтетики, хемоавтотрофи, хемолітофіти – мікроорганізми, які синтезують орг. речовини з неорг. за рахунок енергії, що вивільнюється під час хім. окиснення деяких мін. сполук (аміаку, сірководню, солей заліза тощо). X. мешкають переважно в грунті, лише деякі з них зустрічаються в прісних чи солоних водоймах. Класифікація X. грунтується на хім. природі окиснюваних субстратів: нітрифікуючі бактерії (субстрат – аміак або нітрити), водневі бактерії (субстрат – водень), сіркобактерії (субстрат – сірководень або ін. сполуки сірки), залізобактерії (субстрат – сполуки двовалентного заліза).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ХЕМОТРОФИ - Довідник з екології


ХЕМОТРОФИ