Як Д. Рікардо характеризував капітал?

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Як Д. Рікардо характеризував капітал?

Рікардо характеризував капітал як “частину багатства країни, яка використовується у виробництві й складається з їжі, одягу, інструментів, сировини, машин тощо, необхідних, щоб привести в рух працю”. Тут його позиція в цілому співзвучна з позицією інших представників класичної політичної економії, які звертались до теорії капіталу. Однак на відміну від них Рікардо зумів показати, що через нерівномірність прибутку на вкладений капітал останній “переміщується від одного заняття до іншого” (з галузі в галузь), тобто фактично розкрив механізм міжгалузевої конкуренції капіталів.

Рікардо розглядав капітал як “вічну” категорію, частину багатства, що витрачається з метою майбутнього виробництва. Водночас він зробив крок уперед порівняно з А. Смітом у трактуванні основного й оборотного капіталів. Рікардо розрізняв їх залежно від характеру зношуваності та часу обороту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Як Д. Рікардо характеризував капітал? - Економічні учення


Як Д. Рікардо характеризував капітал?