ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ

УРОК 27. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ

Навчальна мета: сформувати знання про загальні особливості клімату і внутрішніх вод, кліматичні пояси і типи клімату Австралії; сприяти розумінню особливостей клімату материка, його впливу на формування вод суходолу; вдосконалювати практичні уміння та навички роботи з тематичними картами атласа.

Обладнання: фізична карта Австралії, карта кліматичних поясів, шаблони, атласи, підручники.

Основні поняття: клімат, кліматотвірні чинники, повітряні маси, циркуляція атмосфери,

пасат, кліматичний пояс, тип клімату, води суходолу, режим річки, живлення, крік, залишкове озеро, підземні води.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка

Вчитель (учень) показує на карті географічні об’єкти Австралії, учні дають відповідь з місця.

2. Запитання

– Яке положення займає Австралія відносно екватора? тропіків?

– У яких півкулях та географічних поясах розташований материк?

– Назвіть крайні точки Австралії та покажіть їх на карті. Коли і ким був відкритий материк Австралія?

Які причини перешкоджали швидкому вивченню та освоєнню Австралії?

– Назвіть основні форми рельєфу материка. На які корисні копалини багата Австралія?

– Зробіть припущення щодо клімату Австралії згідно з особливостями її географічного положення.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Починаючи своє знайомство з Австралією, ви мали змогу переконатися в тому, що це незвичайний для нас, європейців, материк. Навіть важко себе уявити, як австралійці зустрічають Новий рік посередині спекотного літа. Але ж на тому незвичайність материка не закінчується.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Загальна характеристика клімату австралії

Клімат Австралії посушливий та жаркий. Це визначається розташуванням материка поблизу екватора, по обидва боки тропіка. Материк одержує велику кількість сонячної радіації. Найтепліший місяць – січень, найхолодніший – липень.

Над значними територіями переважає спадний рух повітря, що перешкоджає утворенню хмар. У тропічних широтах формуються сухі й жаркі повітряні маси, які головним чином і визначають кліматичні особливості великих масивів суходолу.

Розташування Великого Вододільного хребта вздовж узбережжя у вигляді паралельних хребтів створює перешкоду для південно-східних пасатів із Тихого океану. Волога, яку вони несуть, осідає на східних і південно-східних схилах гір.

Холодна течія вздовж західних берегів материка підсилює сухість тропічних широт узбережжя. Наслідком жаркого і сухого клімату є невелика кількість рослинності або її відсутність у багатьох районах, що, у свою чергу, підсилює підвищення температури повітря вдень і не перешкоджає швидкому охолодженню поверхні вночі.

Позначення на шаблонах в зошитах температурних показників, кількості опадів, напрямів циркуляції повітряних мас у різних частинах материка

2. Кліматичні пояси

В Австралії виділяються субекваторіальний, тропічний, субтропічний і помірний кліматичні пояси.

Значна частина Австралії розташована в тропічному поясі, де формуються два основні типи клімату: тропічний вологий (на східному узбережжі материка) і тропічний континентальний (в центрі й на заході). Північ Австралії охоплює субекваторіальний кліматичний пояс. У субтропічному поясі виділяються три типи клімату: субтропічний вологий на південному сході, субтропічний континентальний – уздовж Великої Австралійської затоки і субтропічний середземноморський – на південному заході континенту. Вони розрізняються кількістю опадів та їхнім режимом. Острів Тасманія майже цілком розташований у помірному поясі, де переважають західні вітри, які приносять багато опадів. Тут відносно тепла зима і порівняно прохолодне літо.

3. Внутрішні води австралії

Через надзвичайну посушливість клімату Австралія бідна на поверхневі води. Більша частина площі материка не має стоку до океану. Найбільша річкова система Австралії – Муррей із притокою Дарлінг. Муррей (2570 км), починається в Австралійських Альпах у районі гори Косцюшко. Живлення більшості річок дощове, а в Австралійських Альпах – змішане.

Крики – тимчасові водотоки, які наповнюються водою тільки під час короткочасних злив. Найбільший крик Австралії – Куперс Крик – має довжину близько 1400 км. Починається він на схилах Великого Вододільного хребта, постійну течію має тільки у верхів’ях.

Більшість озер Австралії засолені, не мають стоку і заповнюються водою лише під час вологого періоду. Найбільше озеро Австралії – Ейр. Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод. У надрах материка виявлено близько 30 артезіанських басейнів. Найбільший з них – Великий Артезіанський басейн під Центральною низовиною.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Запитання

– Які типи циркуляції повітряних мас формують особливості клімату Австралії?

– Чому значна частина території материка одержує малу кількість опадів?

– У яких кліматичних поясах розташована Австралія? Назвіть характерні для них типи клімату.

– Чому деякі річки зображені на карті Австралії пунктиром?

– Чому в Австралії існує проблема водопостачання? У яких районах Австралії ця проблема постає особливо гостро?

– Яке озеро в Африці такого ж походження, що й озеро Ейр? Чим пояснюється їх походження?

2. Географічний практикум

Охарактеризуйте річки Австралії (І вар. – Мюррей, ІІ вар. – Дарлінг), використовуючи типовий план.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Виконання практичної роботи 8 (продовження). Позначити на контурній карті річку Муррей із притокою Дарлінг, озеро Ейр.

– Скласти порівняльну характеристику внутрішніх вод Австралії і Південної Африки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ - Плани-конспекти уроків по географії


ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ