Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 54. Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції

Освітня мета: конкретизувати знання про залози внутрішньої секреції, ознайомити з їхньою будовою, місцем розташування і функ­ціями.

Основні поняття і терміни: гіпофіз, епіфіз, вилочкова залоза, надниркові залози, щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза.

Обладнання: таблиця “Залози внутрішньої секреції”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І.

Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Що таке залози?

– Які є основні групи залоз?

– Що таке гормони?

– Які залози належать до ендокринної системи?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Залози внутрішньої секреції, їх будова, місцезнаходження і функції. (Розповідь учителя з використанням таблиці).

2. Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

3. Значення залоз внутрішньої секреції у адаптації організму до дії стресових чинників. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

4. Захворювання

ендокринної системи та їх профілактика. Гіпер­функція і гіпофункція. (Розповідь учителя з використанням малюнків підручника із елементами бесіди).

III. Закріплення знань учнів. (Самостійна робота з підручником і за­повненням таблиці).

Залози внутрішньої секреції

Назва залози

Місце розташування

Особливості будови

Основні гормони

Функції гормонів

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Підготувати повідомлення про захворювання ендокринної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції - Плани-конспекти уроків по біології


Залози внутрішньої секреції, їхня будова, місце розташування і функції