Застосування кисню

Контрольні запитання

1.

Галузі застосування кисню:

– Підтримка дихання в умовах нестачі кисню

– Вибухові роботи

– Медицина

– Ракетне паливо

– Різання і зварювання металів

– Хімічна промисловість

– Металургійна промисловість

№ 2. Застосування кисню грунтується на його здатності підтримувати процеси дихання і горіння.

Завдання для засвоєння матеріалу

№ 1. 3Fe + 2O2 = Fe3O4- залізна окалина

№ 2. C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2Н2О

3. Без їжі людина може прожити близько місяця,

без води – декілька днів. Без кисню людина може прожити 1 хв, тому що кисень є окисником органічних речовин, які є джерелом енергії. Енергія необхідна для здійснення процесів життєдіяльності: м’язової роботи, росту, підтримки сталої температури тіла.

№ 4. Під час виконання важкої фізичної роботи дихання людини стає частим і глибоким, тому що для утворення енергії в організмі відбуваються процеси окиснення органічних речовин. Так як збільшується виконана робота, то і збільшується кількість

кисню, необхідного для окиснення.

5. У людини, яка перебуває в розслабленому стані, об’єм вдиху становить близько 0,5 л повітря. Середня частота дихання – 16 вдихів за хвилину. Обчисліть, який об’єм повітря людина в середньому вдихає за добу.

Кількість вдихає мого повітря за 1 хвилину: 0,5 л • 16 = 8 л.

За добу (24 години) людина вдихає: 8 л • 24 год • 60 хв = 11520 л.

Відповідь: 11 520 л.
Застосування кисню