ЗОНА ЗАГАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА

Екологія – охорона природи

ЗОНА ЗАГАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА – територія чи акваторія, в межах якої прир. і соц. явища (окремо чи в сукупності) якісно та кількісно однорідні або варіюють у межах певного (умовного) інтервалу. За інтенсивністю явища у межах 3. з. виділяють підзони. Приклади 3. з. – зона геогр., зона океану геогр., зона екон., прибережна, приміська та ін.
ЗОНА ЗАГАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА