ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати зв’язки між словами в реченні; розвивати вміння поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Каліграфічна хвилинка

Дд дд до по об ба ач че єн ння

– Прочитайте і запишіть каліграфічно.

 ЗВЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

– Доберіть до поданого слова:

– синоніми

(до зустрічі, бувай);

– антоніми (привіт).

– Складіть з поданим словом речення, різні за метою висловлювання та інтонацією.

2. Самостійна робота

– Спишіть речення, вставляючи потрібні слова, що відповідають на питання, подані в дужках.

– Підкресліть головні члени речення.

Хмара (яка?) закрила (що?). Налетів вітер (який?). Спека поступилася (чому?). Загримів грім (де?). Полив дощ (який?).

3. Фронтальне опитування

– З чого складається наше мовлення? (З речень)

– 3 чого складаються речення? (Зі слів)

– Що є граматичною основою речення?

– Які члени речення,

крім головних, вам відомі? (Другорядні члени речення)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо поширювати речення за допомогою другорядних членів речення, складати речення за поданими схемами, встановлювати зв’язки між словами в реченні.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Фронтальне виконання практичних завдань

Завдання 1

– Поширте речення словами з дужок.

Настав… ранок. Зірочки пірнули в… безодню неба. Край неба палає… полум’ям. … трави виблискують срібною росою. Піднімається… туман. Над шляхом полилась… … пісня.

(Дзвінка, високі, погожий, жайворонкова, сивий, рожевий, синя)

– Підкресліть другорядні члени речення.

Завдання 2. “Попрацюймо разом!”

– Складіть речення за поданими схемами.

 ЗВЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

– Назвіть члени речення, що залежать від підмета. На які питання вони відповідають?

– Назвіть члени речення, що залежать від присудка. На які питання вони відповідають?

– Запишіть складені речення.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Гра “Розсипанка”

– З поданих слів складіть речення.

Земля, випливати, з-за, край, сонце.

Хмари, від, проміння, сонячний, спалахнути.

Мороз, ранок, дихає.

– Підкресліть словосполучення, в яких слова зв’язані між собою за допомогою закінчень.

Міркуйте так. У словосполученні сонячного проміння слова зв’язані за допомогою закінчення – ого.

– Яке зі складених речень відповідає поданій схемі?

 ЗВЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ

2. Зв’язок слів у реченні

– За допомогою питань установіть зв’язок слів у реченні.

1 варіант. Пташки відлітають у теплі краї.

2 варіант. Маленьке оленятко вийшло на луки.

Зразок:

Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким.

(Що?) Черешеньки; черешеньки (що роблять?) ваблять; ваблять (що?) очі; ваблять (кому?) діточкам; діточкам (яким?) маленьким.

3. Розвиток зв’язного мовлення

– Утворіть словосполучення.

– Усно складіть зв’язну розповідь, використовуючи їх.

Дитина (яка?) …

У колисці (якій?) …

Співати (що?) …

Співати (коли?) …

Бавити (кого?) …

Колихати (у чому?) …

Посміхатися (кому?) …

4. Творча робота

– Прочитайте текст. Виділені слова замініть словосполученнями, поданими в дужках, уживаючи їх у потрібній формі.

– Запишіть текст.

– Підкресліть слова, вжиті у переносному значенні.

Вечоріло. Небо потемніло. На ньому з’явилися зорі. Затих вітерець. Листочки перестали шелестіти.

(Розповідати свої захопливі історії; засвітити золоті ліхтарики; вкритися таємничим чарівним килимком; укластися спати)

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

– Що нового дізналися на уроці?

– Під час виконання яких завдань зазнали труднощів?

– З якою метою ми поширюємо речення словами і словосполученнями?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ - Плани-конспекти уроків по українській мові


ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ НА ПОБУДОВУ ТА ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ