Аграрна політика

Політологічний словник

Аграрна політика (від лат. agrarius – земельний і грецьк. politica – державні або суспільні справи)- 1) зміст і наслідки політичних заходів, дій, які спрямовані на регулювання ситуації в сільському господарстві і які, поширюючись на всі сфери життя суспільства, стосуються насамперед населення, що живе сільськогосподарською працею; 2) сільськогосподарська політика, пов’язана з суспільно-політичним вирішенням загального питання. Розрізняють А. п. у вузькому і широкому розумінні. У вузькому вона означає політику в галузі

сільського господарства на тому етапі розвитку цієї традиційної сфери людської праці, коли вона була самостійним, застійним і консервативним видом діяльності. Останніми роками сільськогосподарська галузь має багато розгалужень і дістала назву “агропромисловий комплекс”. Форма, процес і зміст А. п. в конкретній країні мають свої відмінності залежно від географічних ознак, історичної практики. Аграрний сектор економіки є предметом постійної уваги держави, уряду, основних політичних сил будь-якої країни, оскільки саме від його стану залежить рівень життя, забезпечення населення продуктами
харчування. А. п. має домінуюче значення в житті аграрної держави і менш значимою вона є в індустріальній державі. В сучасній Україні А. п. має велике значення з огляду на те, що з її допомогою регулюються земельні відносини, вирішуються питання землекористувачів.

Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997; Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Аграрна політика - Довідник з політології


Аграрна політика