АРКАДА

Культурологічний словник

АРКАДА (франц. аrсаdе – низка арок) – ряд арок, що спираються на стовпи чи колони. Аркада-галерея – галерея з арок.
АРКАДА