Автоматизація обліку

Автоматизація обліку – використання обчислювальної техніки і засобів телеобробки для спостереження, вимірювання і реєстрації даних про техніко-економічні та соціально-економічні процеси, а також надання інформації такого вигляду, який дає змогу ефективно управляти цими процесами і використовувати їх для підвищення ефективності виробництва.
Автоматизація обліку