Оптова (гуртова) ціна

Оптова (гуртова) ціна – ціна, за якою промислові організації реалізують свою продукцію безпосередньо або через оптово-збутові організації іншим підприємствам, фірмам і компаніям великими партіями. Розрізняють 0.(г.)ц. підприємства (ціна, за якою промислове підприємство реалізує свою продукцію іншим підприємствам і торговим фірмам) і О.(г.)ц. промисловості (ціна, за якою оптові організації реалізують продукцію підприємствам – споживачам і торговельним організаціям), які складаються з собівартості продукції і середніх прибутків. Залежно

від місця на шляху просування продукції від постачальника до замовника, виокремлюють 0.(г.)ц. у місцях виробництва та О.(г.)ц. у місцях споживання продукції, а залежно від територіальної диференціації О.(г.)ц. поділяють на єдині (здебільшого враховується регіональна особливість виробництва, реалізації і споживання), зональні (встановлюють на продукцію добувних галузей промисловості внаслідок розбіжностей у впливі природно-географічних факторів на рівень собівартості виробництва продукції в окремих районах) і поясні (встановлюються передусім на продукцію добувної промисловості і зумовлені істотними відмінностями транспортних витрат на доставку продукції). Залежно від терміну дії розрізняють постійні, тимчасові та разові О.(г.)ц.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оптова (гуртова) ціна - Економічний словник


Оптова (гуртова) ціна