Баланс основних фондів

Баланс основних фондів (баланс основных фондов) – система показників, яка характеризує рух основних фондів за планом або звітом. Є складовою частиною балансу народного господарства країн з централізованою плановою економікою.
Баланс основних фондів