Біпатриди

Політологічний словник

Біпатриди – особи, які за міжнародним правом мають статус громадянства у двох або кількох державах. Подвійне громадянство може надаватися в результаті різних обставин: у разі народження дитини від громадян держави, де для визначення громадянства застосовується принципи;право крові; у разі народження дитини на території, де застосовується принцип;права грунту; у разі шлюбу жінки з іноземцем, коли за законодавством її країни вона не позбавляється громадянства, а законодавство країни чоловіка автоматично дає

своє громадянство; при зміні громадянства у разі натуралізації, яка відбувається у випадках: набуття громадянства особою, яка його не має (апатридом); зміни громадянства; поєднання, або кумуляції, за якою особа зберігає колишнє громадянство і набуває нове. В такому разі Б. на території держави, де він натуралізується, не може відмовитися від виконання своїх обов’язків за законами держави, звідки він прибув (зокрема, військових).

В Україні, відповідно до Основного Закону (ст. 4), існує єдине громадянство. За законом “Про громадянство України” (1991) у редакції закону про внесення змін до закону “Про

громадянство України” (1997) передбачено такі підстави набуття громадянства України: а) за народженням; б) за походженням; в) через прийняття до українського громадянства; г) через поновлення громадянства України; д) за підставами, зазначеними в міжнародних договорах, до яких приєдналася Україна. За першою з названих підстав дитина, батьки якої на момент її народження перебували в громадянстві України, є громадянином України незалежно від того, народилася вона на території України чи за її межами. Принцип походження означає, що дитина, народжена на території України, є українським громадянином. При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянстві України, дитина є громадянином України: а) якщо вона народилася на території України; б) якщо вона народилася за межами держави, але батьки (або один з них) у цей час постійно проживав на території України.

Законом встановлено такі умови прийняття до громадянства іноземних осіб: відмова від іноземного громадянства (щодо осіб, які не перебувають у громадянстві інших держав); постійне проживання в Україні протягом останніх п’яти років (п’ятирічний “ценз осілості” не поширюється на осіб, які народилися чи довели, що хоча б один з батьків, дід чи баба народилися в Україні; володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування; наявність законних джерел існування, визнання і виконання Конституції України. Можливість надання громадянства України без переїзду до неї на постійне проживання закон передбачає лише для тих осіб, які мають визначні заслуги перед Українською державою.

Проблема подвійного громадянства в Україні перебуває у стані вивчення і потребує серйозного аналізу з погляду інтересів самих Б.

Коментар до закону України “Про громадянство України”. – К., 1999; Шемшученко Ю. С. Громадянство України / Юридична енциклопедія. – К„ 1998.

В. Панібудьласко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Біпатриди - Довідник з політології


Біпатриди