БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Хімія – універсальний довідник

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ

Зв’язки між атомами Карбону в молекулах вуглеводнів можуть бути не тільки одинарними (в алканах), але й подвійними (в алкенах) потрійними (в алкінах).

Найпростіший вуглеводень із подвійним зв’язком – етилен СН2 = СН2. Наступний член гомологічного ряду етилену – пропілен СН2=СН-СН3.

Найпростішим вуглеводнем з потрійним зв’язком є ацетилен НС  БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ СН. Ацетилен – родоначальник гомологічного ряду

ацетиленових вуглеводнів.

Вуглеводні з кратними зв’язками, тобто подвійними і потрійними, – алкени й алкіни, називаються ненасиченими (на відміну від насичених вуглеводнів метанового ряду).

“Ненасиченість” виражається в тому, що за місцем кратного (подвійного чи потрійного) зв’язку їх молекули можуть приєднувати ще атоми або групи атомів. Наприклад, так відбувається взаємодія етилену з воднем:

 БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

(Починаючи з цього рівняння, в реакціях за участю органічних речовин замість знака рівності, що розділяє ліву і праву частини рівняння, будемо ставити стрілку,

щоб уникнути плутанини з позначенням подвійного зв’язку між атомами Карбону.)

Дуже важлива наступна властивість кратного зв’язку: “розірваний” подвійний або потрійний зв’язок може забезпечити сполучення молекул між собою:

 БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

У результаті утворюються полімери. (Префікс “полі” у слові “полімер” у перекладі з грецької означає “багато, багато чого”.) Полімери – це речовини, які складаються з великої кількості ланок, які повторюються. Тут наведено формулу поліетилену. Число ланок у ланцюзі полімеру залежить від умов полімеризації (температури, тиску, каталізатора) і для різних сортів поліетилену складає від 1000 до 60000.

У результаті тримеризації (тобто сполучення трьох молекул) ацетилену С2Н2 може бути отриманий бензол С6Н6 – родоначальник гомологічного ряду ароматичних вуглеводнів – аренів:

 БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Структуру бензолу можна зобразити без подвійних зв’язків з огляду на те, що всі атоми Карбону рівноцінні, тому і зв’язки між ними також повинні бути рівноцінними:

 БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ   ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ - Довідник з хімії


БУДОВА ВУГЛЕВОДНІВ. 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ – ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ