ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

РЕАКЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ СТУПЕНІВ ОКИСНЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

Електрохімічний ряд напруг металів

 ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

Хімічна активність металів у водних розчинах визначається його енергією атомізації ΔHатоміз, іонізації його атомів ΔHйоніз і гідратації його іонів ΔHгідрат:

 ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

Наведені розрахунки показують, що за зменшенням хімічної активності у водних розчинах меркурій, водень, нікель розташовуються в ряд: Ni, Н2, Hg.

Нікель належить до активних металів, меркурій – до неактивних металів. Нікель “витискує” водень із кислот:

 ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ

 ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ (реакція не відбувається).
ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ - Довідник з хімії


ПОРІВНЯННЯ ХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ