Час вільний

Час вільний – нематеріальна форма багатства людини, що є частиною добового часу, протягом якого не здійснюється процес праці у народному господарстві з тим, щоб індивід мав змогу задовольнити передусім духовні і соціальні потреби, розвинути свої сутнісні сили. Такі сили і потреби задовольняються у процесі навчання і підвищення кваліфікації, відвідання закладів культури, виконання громадської роботи, участі у творчості, спілкування та ін. У Ч. в. частково задовольняються й фізіологічні потреби, наприклад, заняття фізкультурою і спортом. Основними функціями Ч. в. є відновлення і розвиток фізичних і розумових сил і здібностей людини, спілкування з іншими людьми, збагачення інших сутнісних сил особистості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Час вільний - Економічний словник


Час вільний