Чистий дохід

Чистий дохід (чистый доход) – дохід, одержаний підприємством за вирахуванням сплачених податків, зборів, становить собою чистий прибуток.
Чистий дохід