Ціна фабрична

Ціна фабрична – ціна товару, що складається з матеріальних витрат, заробітної плати та загальнозаводських витрат у розрахунку на одиницю продукції. Ц. ф. тотожна собівартості продукції.
Ціна фабрична