Дамбо

Дамбо – 1) втрата на курсі цінних паперів за їх продажу нижче від номінальної вартості; 2) особливий вид плати, що вилучається банком з клієнта (зверх комісії, відсотків і поштових витрат) за прийняття до обліку векселів на інкасо.
Дамбо